FAQ

 1. Ako môžem zadať objednávku?
 2. Musím sa zaregistrovať aby som mohol nakupovať?
 3. Je doručenie v celej SR zdarma?
 4. Je všetok ponúkaný tovar nový a neotvorený?
 5. Kedy budem mať tovar doma, ak je skladom?
 6. Aké je trvanie záruky pre firmy a pre súkromné osoby?
 7. Chcem zmeniť spôsob platby, adresu alebo tel. číslo, čo teraz?
 8. Ako môžem zrušiť objednávku?
 9. Ako môžem zaplatiť?
 10. Môžem v Turbado nakúpiť na splátky?
 11. Môžem zakúpený tovar vymeniť?
 12. Ako zabezpečuje Vaša firma záručný servis?
 13. Ako funguje služba expres reklamácia?
 14. Uznáte záruku, aj keď náhodne poškodím produkt ja?
 15. Aká je lehota na vybavenie reklamácie?
 16. Kde môžem zaslať odstúpenie od zmluvy?
 17. Môžem zakúpený tovar vrátiť?
 18. Akým spôsobom mi bude vrátená uhradená cena?
 19. Ste platcami DPH?
 20. Ponúkate aj príslušenstvo k tovarom , napr. kryt na telefón?
 21. Akej distribúcie je Vami ponúkaný tovar ?