Ako zaplatiť cez QUATRO

 1. Platbu na splátky je možné využiť iba pri objednávkach s hodnotou tovaru od 100,00€ do 1.830,00€, s potvrdením o príjme manželky/manžela až do 2.660,00 €. Ak ste držiteľom striebornej QUATRO karty jed maximálne hodnota objednávky 3.320,00€, s potvrdením o príjme manželky/manžela až do 4.980,00 €.
   
 2. Vložte tovar do košíka tlačidlom „Objednať“ a vyplňte všetky potrebné údaje pre objednanie tovaru. Ako spôsob platby uveďte Quatro a kliknite tlačidlo  „Objednať s povinnosťou platby“.
   
 3. Po odoslaní objednávky budete presmerovaný na stránku spoločnosti Consumer finance holding pre vyplnenie formulára QUATRO.
   
 4. Formulár žiadosti o nákup tovaru na splátky:

1. časť: Zadajte všetky potrebné údaje do „Údaje o klientovi“ a „Údaje o zamestnávateľovi“.

2. časť: V „Predmet financovania pôžičky“ je nutné si skontrolovať správnosť objednaného tovaru a ceny.
Ak si želáte zmeniť tovar je potrebné vrátiť sa na stránku nášho eshopu a zmeniť tovar v košíku. Ak je v košíku zadaný iný tovar ako v žiadosti o nákup na splátky, volajte prosím infolinku Quatro 0850 123 440.
Ak je objednaný tovar v poriadku, vyberte si možnosť splácania - výšku akontácie a počet splátok, prípadne akciu, ak sa nachádza v kolónke „Typ akcie“. Kliknite na „Prepočítaj“ a skontrolujte, či Vám vyhovuje výška akontácie a splátok. Možnosti splácania môžete meniť. Ak súhlasíte s výškou akontácie a splátok, vyberte spôsob úhrady. Prečítajte si  Prehlásenie klienta a zaškrtnite „Súhlasím“.

3. časť: Prekontrolujte si správnosť zadaných údajov. V prípade potreby, vykonajte zmeny kliknutím tlačidla „Späť“. Ak sú údaje správne, môžete si vytlačiť žiadosť kliknutím na „Tlač stránky“. Odošlite žiadosť na schválenie kliknutím „Odoslanie žiadosti“.
 

 1. Oznámenie o schválení / upravení / zamietnutí Vašej žiadosti Vám bude doručené prostredníctvom SMS a e-mailu podľa uvedených kontaktov v žiadosti.
   
 2. Podľa inštrukcií z oznámenia si 2x vytlačíte Vašu zmluvu spolu so Všeobecnými obchodnými podmienkami. Obidve kópie podpíšte a spolu s potrebnými dokladmi zašlite na adresu: Consumer Finance Holding, a.s., divízia Quatro, Hlavné  námestie 12, 060 01 Kežmarok.
   
 3. Tovar Vám bude doručený na adresu uvedenú v objednávke.

Potrebné doklady pri nákupe na splátky

Držitelia striebornej Quatro karty - So Striebornou Quatro kartou nakúpite na splátky veľmi jednoducho a rýchlo. Stačí vám len OP a Strieborná karta* a môžete nakupovať až do výšky 5 000 €. Rovnaké výhody Vám prináša aj karta Triangel klub.

Zamestnaný občan - Občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania) a kópiu aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ ALEBO potvrdenie zamestnávateľa o príjme na našom tlačive.

Živnostník - Občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas) a potvrdenie o výške daňovej povinnosti SZČO ALEBO potvrdenie o podaní daňového priznania – kladné.

Dôchodca - Občiansky preukaz a druhý doklad totožnosti (vodičský preukaz alebo cestovný pas alebo služobný preukaz policajta/vojaka z povolania) a rozhodnutie (výmer) o priznaní alebo zvýšení alebo znížení dôchodku ALEBO kópia aktuálneho výpisu z účtu, kde je uvedená výška príjmu a odosielateľ ALEBO potvrdenie z pošty dokladujúce príjem a výšku dôchodku.

Pri nákupe nad 5 000 € je klient posudzovaný individuálne.